View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 7 รายการ
500a-houseofpackage
 view
รหัส : PET500A
ขวด PET 500 ml. ทรงกลม
ขั้นต่ำ150ใบ click ดูราคาเพิ่มเติม
ราคา: 2.68
จำนวน : ใบ

500b-houseofpackage
 view
รหัส : PET500B
ขวด PET 500 ml. ทรงเกลียว
ขั้นต่ำ150ใบ click ดูราคาเพิ่มเติม
ราคา: 2.68
จำนวน : ใบ

500c-houseofpackage
 view
รหัส : PET500C
ขวด PET 500 ml. ทรงโบวลิ่ง
ขั้นต่ำ163ใบ click ดูราคาเพิ่มเติม
ราคา: 3.20
จำนวน : ใบ

500g-houseofpackage
 view
รหัส : PET500G
ขวด PET 500 ml. ทรงสี่เหลี่ยมตัดมุม
ขั้นต่ำ160ใบ click ดูราคาเพิ่มเติม
ราคา: 2.70
จำนวน : ใบ

500h-houseofpackage
 view
รหัส : PET500H
ขวด PET 500 ml. ทรงโบวลิ่งเรียบ
ขั้นต่ำ163ใบ click ดูราคาเพิ่มเติม
ราคา: 3.50
จำนวน : ใบ

500j-houseofpackage
 view
รหัส : PET500J
ขวด PET 500 ml. ทรงสี่เหลี่ยมเรียบ
ขั้นต่ำ144ใบ click ดูราคาเพิ่มเติม
ราคา: 3.50
จำนวน : ใบ

500k-houseofpackage
 view
รหัส : PET500K
ขวด PET 500 ml. ทรงกลมเรียบ
ขั้นต่ำ170ใบ click ดูราคาเพิ่มเติม
ราคา: 3.20
จำนวน : ใบ


หน้า 1/1
1